Ales Stenar

Ales Stenar jsou megalitické kameny poskládané do tvaru lodi. Přesná doba stavby i její pravý důvod jsou stále předmětem mnoha teorií a významů.

Místo Ales Stenar najdete asi 10 kilometrů jihovýchodně od Ystad.