Borstakärrs våtmarker

Borstakärrs våtmarker jsou mokřady, které najdete v blízkosti zámku Christinehof slott. Zajímavé tu jsou dřevěné chodníky, které vedou jen pár desítek centimetrů nad vodní hladinout.