Ceavccageađge/Mortensnes kulturminneområde

Muzeum pod širým nebem, kde můžete vidět pozůstatky z historie a na informačních tabulích se také můžete podívat, jak se v jednotlivých historických etapách měnil břeh moře.

Najdete tu převážně historické pozůstatky, mezi nimi je i travnatý dům postavený tradiční technologií, do kterého můžete nahlédnout a udělat si tak lepší představu, jak lidé ještě relativně nedávno žili.