Dvojno jezero

Dvojno jezero najdete v nádherné přírodě mezi horskými štíty Julských Alp v nadmořské výšce 1680 m.n.m.

Dvojno jezero je zajímavé tím, že v závislosti na výšce hladiny vody tu najdete buď jen jedno jezero – to v případě, že je vody hodně, nebo hned dvě jezera – to v případě, že je vody málo.

Cesta od parkoviště při Koči při Savici až k Dvojnemu jezeru trvá asi 4 hodiny a musíte zvládnout převýšení více než 1000 metrů a v některých místech je cesta docela obtížná, určitě se nejedná o snadnou odpolední procházku.

Přibližně v polovině času přijdete k Črnemu jezeru, v té době budete mít ty nejobtížnější místa cesty už za sebou.