Hallamölla vattenfall

Hallamölla vattenfall kaskádový vodopád v lesnatém prostředí v oblasti Skåne. Celková výška všech vodopádů je 23 metrů, ovšem jednotlivé úseky jsou od sebe docela vzdálené a vodopád jako celek tak neuvidíte. V okolí můžete vidět kromě vodopádu také mlýn Hallamölla kvarn.