Komořanská pláž

Komořanská pláž na pravém břehu Vltavy na jižním okraji Prahy.