pevnost Kristiansten

Pevnost Kristiansten byla postavena roku 1681 po velkém požáru v Trondheimu. Jako penvost se dobře osvědčila už roku 1718 a od roku 1816 již neplní svou původní funkci. Místo dočasně používali vojáci německé armády v časech Druhé světové války.

Pokud nad pevností vlaje vlajka (která je vidět z velké části města) pak je pevnost otevřena veřejnosti (obvykle každý den). Navštívit tu můžete zbrojnici ve které je muzeální expozice a také vězení.