Labrofossen

Na historických malbách a některých fotografiích je Labrofossen zachycen jako mohutný vodopád na širokém toku Numedalslågen. Tak to asi bylo do doby výstavby vodní elektrárny Skollenborg.