Lafotruna

Osm metrů dlouhou a šest metrů vysokou plastiku znázorňující místní rybáře najdete na skalní stěně u odpočívadla Skreda na norských Lofotech.