Nnidaroská katedrála

Nidaroská katedrála (nebo též Nidaroský dóm) je nejmonumentálnější středověkou stavbou ve Skandinávii. Stavět se začalo roku 1070 nad místem posledního odpočinku krále Olafa II. Původní stavba trvala 230 let a roku 1300 byla v podstatě dokončena. Netrvalo to však dlouho a docházelo k dalším stavbám a přestavbám v podstatě po celou dobu až dodnes. Poslední významné změny jsou z roku 2001.

Nidaroská katedrála je cílem poutě sv. Olafa, nejvýznamější poutní cesty ve Skandinávii. A zatímco v dřívějších dobách byly pouti náboženského charakteru, v současnosti se lidé vydávají na pouť z nejrůznějších důvodů.