Noaks ark

Noemova archa je 26 metrů dlouhé kamenné vyobrazení lodi na pohřebišti ze starší doby železné.