Pokljuška soteska

Cesta k soutěsce Pokljuška začíná v lesích Triglavského národního parku a jeho Genius Loci je zpočátku nenápadný. Nutno říci, že čím více se k soutěsce blížíte, tím je příroda kolem vás zajímavější. Až dojdete k ohromným skalním stěnám vysokým téměř 100 metrů, které jsou v některých místech od sebe vzdálené jen pár desítek centimetrů

Soutěska Pokljuška je nenápadně nádherné místo, které stojí zato zažít!