Parkoviště s WC 1909-Svingen

Menší odpočívadlo asi 10 kilometrů severně od Narviku.