Parkoviště s WC Abborrasjons badplats

Malé parkoviště pro šest až osm aut se záchodem a nedalekou pláží.
Z lesa zde ústí polní cesta, tak dejte pozor ať případně nebráníte průjezdu vozidel.