Parkoviště s WC Allmannajuvet

Parkoviště s uměleckým pojatými toaletami které odkazují na důlní historii místa.