Parkoviště s WC Åminne badplats

Travnaté parkoviště ve vesničce Tjutaryd pro zhruba 12 aut kde najdete suchý záchod a v těsné blízkosti koupaliště Åminne.