Parkoviště s WC Armsjön

Odpočívadlo spíše jen na to nejnutnější.