Parkoviště s WC Ássebákti

Téměř lesní odpočívadlo u silnice č. 92 v těsné blízkosti řeky Báišjohka. Najdete tu suché záchody, pár lavic se stoly, improvizované ohniště, informační tabule a zříceninu bývalého mostu přes řeku.