parkoviště s WC Bergsund

Parkoviště Bergsund u silnice Ådalsveien nabízí jednoduché záchody a posezení. Toto odpočívadlo je přímo u silnice a proto je tu dost ruch od okolního automobilového provozu.