Parkoviště s WC Brakentorp

Velmi prostorné parkoviště pro možná az 4 autobusy 15 automobilů působí dojmem že se tady dělají koňské dražby. krom záchodu které je jsou současné době mimo provoz a jsou nahrazeny dočasnými, tu najdete mnoho lavic k sezení gril informační tabule také zastřešený prostor k sezení pro asi 40 lidí s vnitřním ohništěm.

Nedaleko je runový kámen, tak se jej můžete vydat hledat.