Parkoviště s WC Edvinshem

Parkoviště kde je několik chemických toalet. Parkoviště je placené.