Parkoviště s WC Ekö badplats

Parkoviště se záchody najdtete u Ekö badplats asi 10 kilometrů západně od Kalmar.