Parkoviště s WC Fin

Menší odpočívadlo u silnice č. 36.