Parkoviště s WC Förkärla väst

Odpočívadlo u silnice E22 nedaleko Förkärla v západním směru. Najdete tu záchody, popelnice a několik lavic k sezení.