Parkoviště s WC Furuboda badplats 1 Nyehusen

Lesní parkoviště u krásných pláží východního pobřeží kraje Skåne. Jsou tu splachovací záchody, kontejner na odpad, nádoby na tříděný odpad a informační tabule.