Parkoviště s WC Gunneryd

Celkem hezké odpočívadlo.