Parkoviště s WC Heggjebottvatnet

Odpočívadlo v krásném prostředí Na břehu řeky Otta v místech kde se řeka rozšiřuje a tvoří tak jezero Heggbottvatnet.
Najdete tu záchody kde můžete Doplnit vodu a tak kde si můžete koupit burger z losa a na Vyhledej po okolní krajině kde někde jsou lesy ve vyšších polohách už holé skály a na mnoha místech stále ještě sníh.
Odpočívadlo je určené pouze ke krátkému zastavení.