Parkoviště s WC Heimsjøen

Příjemné odpočívadlo na březích jezera Heimsjøen.