Parkoviště s WC Hjerkinnholen

Velmi příjemné odpočívadlo v otevřené krajině.