Parkoviště s WC Hjølmavegen

Parkoviště na konci velmi klikaté silnice/cesty Hjølmavegen.