Parkoviště s WC Idehultet

hezké odpočívadlo nedaleko vjezdu na ostrov Oland. Najdete tu mnoho stolů k sezení, některé zastřešené, některé nezastřešené a i jeden krásný dětský domek. A samozřejmě WC. Nevýhodou místa je, že je velmi rušné, protože téměř každý, kdo jede na sever ostrova pojede tudy. Výhodou zas může být to, že tu téměř nikdo dlouho nezůstane.