Parkoviště s WC Ihre naturreservat

Malé štěrkové parkoviště pro několik aut u vstupu do přírodní rezervace Ihre.
I přesto že kempování tu značky výslovně nezakazuji, nejbližší dům je odsud jen asi 50 metrů a proto by se zde nocovat nemělo.