Parkoviště s WC Karlevistenen

Menší parkoviště pro menší místní pamětihodnost, runový kámen Karlevi, který je jen asi 100 metrů odsud.