Parkoviště s WC Korsvollan

Parkoviště se záchody na dálkové silnici E6.