Parkoviště s WC Kvitberget

Odpočívadlo ve stylu klasického silničního ramena na cestě na Lofoty.