Parkoviště s WC Loafallet

Malé nezpevněné parkoviště pri koupališti Loafallet, kde mám jako záchod poslouží klasická lesní kadibudka. Vzhledem k blízkosti obytných domů se na parkovišti zakazuje kempování.