Parkoviště s WC Mysinge kalla

Štěrkové parkoviště se záchodkem a pár stoly. Výlet si odsud můžete udělat např. k pramenu Rörkällan.