Parkoviště s WC Nessmoen

Odpočívadlo pro kratší dobu.