Parkoviště s WC Oppdalsporten

Menší odpočívadlo s několika stoly pri benzinové pumpě, dobíjení elektromobilu, jidelně a kempu Oppdalsporten.
Vchod na toalety najdete v zadní části budovy a vstupné stojí 5 NOK.

Na úplném konci parkoviště při výjezdu na hlavní silnici najdete výlevku na mobilní toalety a kohoutek s pitnou vodou.