Parkoviště s WC Övdens badplats

Parkoviště na severním břehu jezera Övden u pláže Övdens badplats. Suché záchody najdete u cesty ke koupališti.