Parkoviště s WC Polcirkeln

Odpočívadlo téměř na polárním kruhu – proto i ten název v blízkosti jezera Öst-Kieratjärn.