Parkoviště s WC Rastplatsen Gunnarstorp

Toto odpočívadlo už není parkovištěm a dvě ze čtyř cest, které sem vedou jsou jen pro cyklisty. Není tu v blízkosti ani kde zaparkovat a vjezd stráží velký kámen, přes který autem neprojedete. Krom záchodů tu najdete tu pár stolů a přístřešek pro přespání, takže spíše než parkoviště je to tu piknik pro cyklisty.