Parkoviště s WC Runde miljøsenter

Parkoviště na ostrově Runde při místním informačním centru. Na toalety se dostanete buď vnitřkem budovy, nebo venkem, kdy půjdete okolo schodů.