Parkoviště s WC Sorfjord

Menší odpočívadlo na břehu fjordu. Úplná norská idylka.