Parkoviště s WC Sigersvollstrand

Malinké parkoviště mírně bokem.