Parkoviště s WC Skoltefossen

Odpočívadlo u silnice E6 těsně u vodopádu Skoltefossen na břehu řeky Njávdánjohka na dalekém severu jen asi 5 kilometrů od Norsko – Finských hranic.

Najdete tu suché záchody, pár stolů k posezení a popelnice na odpadky.