Parkoviště s WC Skreda

Odpočívadlo s uměleckým dílem Lafotruna podél silnice E10 na Lofotech.