Parkoviště s WC Store mosse – Östra Rockne

Parkoviště pro asi 15 aut při jižním vchodu do národního parku Store Mosse. Je tu několik lesních lavic k sezení, nádoby na tříděný odpad, kompostovací toaleta a plán národního parku.
Parkovací doba alespoň prozatím není omezená.