Parkoviště s WC Storforsen

Parkoviště při vstupu do oblasti vodopádu Storforsen.