Parkoviště s WC Storrhusranden

Hezké odpočívadlo středních rozměrů.